Forside

Brand i parkeringshus i Stavanger (Foto Carina Johansen/AP/Ritzau Scanpix)

Master i Brandsikkerhed

Master i Brandsikkerhed er en videreuddannelse for bygningsingeniører, -arkitekter og -konstruktører m.fl., som leder og koordinerer brandtekniske opgaver i private og offentlige virksomheder.

Uddannelsen udløser 60 ECTS, hvilket svarer til kvalifikationskravet for at kunne søge om certificering som brandrådgiver i brandklasse 3 (BK3), brandklasse 4 (BK4) og tredjepartskontrol.

Du kan gennemføre den samlede uddannelse på to år, samtidig med at du passer et fuldtidsarbejde. I så fald skal du være forberedt på at bruge ca. 420 timer pr. semester på uddannelsen. Timeantallet inkluderer både den tid, der anvendes til at følge undervisningen, og tiden til forberedelse og eventuel rapportskrivning, eksamen og lignende. Du kan også vælge at strække uddannelsen over længere tid end to år og tage nogle færre kurser pr. semester.

Næste optag på uddannelsen er planlagt til at foregå januar 2023. Det adgangsgivende kursus 11E16 Ingeniørmæssig matematik og fysik for bygningskonstruktører foregår umiddelbart inden da.

Tilmeld dig Master i Brandsikkerhed

Nyhedsbrev

Et par gange om året udsender Master i Brandsikkerhed et nyhedsbrev. Du kan melde dig til nyhedsbrevet via e-mail nedenfor.

 

Når du melder dig til, giver du tilladelse til, at DTU må sende dig nyheder om bygningers brandsikkerhed og relaterede emner.