Brandgruppen

Studieleder Lektor
Lars Schiøtt Sørensen
Medlem af Brandgruppen  Professor
Kristian Hertz
Medlem af Brandgruppen

Lektor
Anne Simone Dederichs

Medlem af Brandgruppen Lektor
Louisa Giulani
Medlem af Brandgruppen Lektor
Frank Markert