Pris

Prisen er kr. 141.500* for hele den 2-årige uddannelse inkl. adgangskursus 11E16

Master i Brandsikkerhed

Pris

0. semester             1. semester             2. semester             3. semester             4. semester            

Adgangskurset Ingeniørmæssig matematik og fysik for bygnings-konstruktører

 

kr. 18.000

11B04 Brandkemi

 

kr. 11.000

11B01 Konstruktions-brandteknik

 kr. 11.000

11B05 Brandrisiko-vurdering

 kr. 11.000

Brandteknisk projektopgave

 

 

 

 

 

kr. 24.500

11B24 Bygnings-brandteknik

kr. 11.000

11B02 Industribrande

 

kr. 11.000

11B13 Brand-teknisk dimensionering

 kr. 11.000

11B25 Branddynamik

 

kr. 11.000

11B12 Brand-modellering

 

kr. 11.000

11B27 Valgfag

 

kr. 11.000

Pris for semester i alt kr. 33.000

Pris for semester i alt kr. 33.000

Pris for semester i alt kr. 33.000

I alt kr. 141.500

Priserne er inklusiv forplejning. 

* Hertil skal lægges udgifter til bøger og andet undervisningsmateriale, software og ekskursioner. DTU forventer, at deltagerbetalingen i stor udstrækning vil blive betalt af deltagernes arbejdsgivere. Når indbetaling af kursusafgift er registreret i DTU's system, kan den ikke refunderes.