Formål

 

Roeg_og_gas_simuleringMasteruddannelsen er en forskningsbaseret, videregående uddannelse, som  har til formål at give studerende med praktisk erhvervserfaring og en forudgående uddannelsesbaggrund en videregående efteruddannelse inden for brandsikkerhed. Master i Brandsikkerhed giver de studerende viden, færdigheder og kompetencer, som kvalificerer dem til at kunne varetage højt kvalificerede funktioner i virksomheder og institutioner. Dette gives på et videnskabeligt grundlag.  

Formålet med kurserne er at give kandidaterne en bred vifte af kompetencer til en beskæftigelse med brandteknisk projektering og rådgivning i ingeniørfirmaer, brandteknisk byggesagsbehandling hos offentlige myndigheder, brandteknisk produktudvikling hos byggevareproducenter, brandforsikring i forsikringsselskaber, brandteknisk prøvning, brandinspektion, og til stillinger som autoriserede brandinspektører og brand- og beredskabschefer. I kurserne præsenteres den nyeste udvikling inden for sikkerhedsfilosofi, brandudvikling, konstruktionsdimensionering, evakuering og eftervisning/afprøvning af funktionsbaserede brandkrav.