Opnåede kompetencer

Kursister_paa_brandskolen
Eksamen som Master i Brandsikkerhed sigter på ansættelse inden for:

  • Rådgivende ingeniørvirksomhed/brandteknisk projektering.
  • Brandteknisk byggesagsbehandling hos offentlige myndigheder
  • Brandteknisk produktudvikling hos byggevareproducenter
  • Brandforsikring
  • Brandteknisk prøvning
  • Brandinspektion
  • Stillinger som brandinspektører, brand- og beredskabschefer
  • Statslige virksomheder