Brandøvelse

Om MIB

Danmarks Tekniske Universitet har siden 1999 udbudt en åben uddannelse til Master i Brandsikkerhed. Uddannelsen er rettet mod personer, der skal lede og koordinere brandtekniske opgaver i private og offentlige virksomheder.  

Følges alle moduler vil uddannelsen typisk vare 2 år (4 semestre) med en arbejdsbelastning svarende til 15 ECTS per semester og 60 ECTS for hele uddannelsen. Undervisningen foregår i udbredt grad som fjernundervisning via Internettet med 3 møder á 1 1/2 – 2 dage. Der kører typisk 3 kurser pr. semester.

Nuværende forløb startede i januar 2017. Interessetilkendegivelse om kommende forløb kan sendes til mib-mail@byg.dtu.dk.

Det adgangsgivende kursus 11E16 Ingeniørmæssig matematik og fysik for bygningskonstruktører har fundet sted i efteråret 2016 og bliver udbudt igen i efteråret 2018.

* 15 points svarer til en belastning på ca. 420 timer. Timeantallet inkluderer både den tid, der anvendes til at følge undervisningen, og tiden til forberedelse og eventuel rapportskrivning, eksamen og lignende.