Brandgruppen

Studieleder Lektor
Lars Schiøtt Sørensen
Medlem af Brandgruppen  Professor
Kristian Hertz
Medlem af Brandgruppen

Lektor
Anne Simone Dederichs

Medlem af Brandgruppen Lektor
Grunde Jomaas
Medlem af Brandgruppen Lektor
Louisa Giulani
Medlem af Brandgruppen Lektor
Frank Markert
Medlem af Brandgruppen Ph.d.-studerende 
Rolff Ripke Leisted
Medlem af Brandgruppen Postdoc
Laurens Van Gelderen